GOEDE DOELEN

Rotaryclubs zijn serviceclubs en dienen de samenleving, dichtbij of veraf. Rotaryclub Enschede Zuid heeft, als belangrijkste groep die ze graag ondersteunt, gekozen voor de jeugd. Jeugd dichtbij en jeugd in een ander werelddeel. Niet alleen in geld, maar ook in kennis en handkracht. De herfstparty wordt georganiseerd om geld voor deze goed doelen te verkrijgen.

Dichtbij is de jeugd in Enschede en nog preciezer, de jeugd in de zuidwijken, waar ook de naam van de club aan ontleend is. In de zuidwijken steunt onze club basisscholen door kinderen van fruit te voorzien, helpt ze bij het faciliteren van beweegonderwijs en kennismaking met cultuur.

In Enschede worden ook zeer jonge moeders financieel ondersteund, zodat ze moeder en kind een kansrijke toekomst tegemoet gaan.

Maar niet alleen in Enschede wordt de jeugd geholpen, ook in Tanzania. Daar is de nieuwe KEMPS school in Rubya kort geleden geopend, mede dankzij ondersteuning in geld en menskracht van onze club. Zo krijgen ook kinderen op het Afrikaanse platteland een goede toekomst.

Natuurlijk zijn er ook soms incidenten of natuurrampen, die om onmiddellijke ondersteuning vragen, zoals aardbevingen, overstromingen grote ongevallen. Dan wordt er snel gehandeld en worden een gift in geld of natura verstrekt.