De Club van 100

De Club van 100 is een initiatief van Rotary Club Enschede-Zuid. Met de steun van maximaal 100 ondernemers willen we hulp geven aan goede doelen in Enschede. De goede doelen richten zich met name op de jeugd en voorzieningen in de zuid wijken van Enschede. Zo kunnen bijvoorbeeld (te) jonge, ongehuwde moeders dankzij de steun van Club van 100 toch een weg naar een stabiele en zelfstandige toekomst vinden. Jaarlijks organiseert Rotary Club Enschede-Zuid de Herfst Party waarvoor alle leden van de Club van 100 worden uitgenodigd. Tijdens de Herfst Party wordt de Club van 100 in het zonnetje gezet onder het genot van een hapje, drankje, een artiestenoptreden en een veiling. Dit is eveneens een uitstekend netwerk-event.

Uw bijdrage

Voor 100 EURO wordt u lid van de Club van 100. U krijgt hiervan een officiële factuur waarmee uw steun goed geregistreerd en volledig fiscaal aftrekbaar is. Uw bedrijf laat hiermee zien bij te dragen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wij garanderen dat iedere euro van uw gift voor 100% terecht komt bij het goede doel.

Het goede doel

Enschede-Zuid is een breed samengestelde wijk in de stad waarvan een groot deel van de bevolking zich veelal aan de onderkant van de samenleving bevindt. Rotary Club Enschede–Zuid wil de kansarmen steunen naar een zelfstandig en volwaardig bestaan en jongeren op het juiste pad helpen. Jaarlijks worden enkele te jonge, ongehuwde, moeders geholpen met de zorg voor hun kind en de weg naar volwassen ouderschap. Ook worden jongeren begeleidt door via sportvoorzieningen en begeleiding het nut van positief gerichte inspanning en samenwerking te gaan zien. Om daarmee later van deze ervaring de vruchten te plukken door een plek te vinden op de arbeidsmarkt.

krijgt u er voor terug

Netwerken
U krijgt twee toegangskaarten voor de jaarlijkse Herfstparty. Een schitterende locatie voor dit uitgelezen netwerk-event. Daarnaast worden de leden van de Club van 100 uitgenodigd voor bepaalde events van de Rotaryclub Enschede Zuid.

 • Top-ondernemers, bestuurders, politici, directieleden, hoogleraren en andere invloedrijke functionarissen zijn bij deze avond aanwezig
 • U krijgt de lijst met contactgegevens van alle deelnemers om aan de eerste kennismaking een soepel gevolg te kunnen geven
 • Uw bedrijf wordt tijdens de Herfst Party in de watten gelegd;
  • Alle hapjes en drankjes zijn inbegrepen
  • Optreden door een leuke artiest
  • Professionele animatie
  • Gezellige muzikale begeleiding

Promotie van uw bedrijf

 • Uw bedrijfslogo wordt vermeld op de banners van de website van Rotary Club Enschede-Zuid
 • Vermelding van uw bedrijfslogo op alle communicatie op sociale media (waaronder Facebook)

Over De Herfstparty

De Herfstparty vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 november vanaf
18:00 – 21:00 u in De Museum Fabriek

Deze aanbieding is onder voorbehoud.De website is nog onder constructie.
U kunt geen rechten ontlenen aan bovenstaande tekst.